Acord de preluare ape uzate

  • reprezinta documentul in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in retele de canalizare sau in statii de epurare;
  • se emite cu sau fara program de conformare.

Elaboram:

  • Documentatie tehnica necesara obtinerii acordului de preluare, in conformitate cu cerintele de continut impuse de operatorul retelei de canalizare.

Asiguram:

  • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de ape pana la obtinerea acceptului.