Acord de mediu

  • se emite pentru proiecte publice sau private (investitii noi), pentru modificarea sau extinderea activitatilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului,
  • alaturi de celelalte acorduri si avize solicitate prin certificatul de urbanism, acordul de mediu sta la baza emiterii acordului unic, necesar obtinerii autorizatiei de construire (L 50/1991; OM 839/2009)
  • acordul de mediu se emite in paralel cu celelalte acte de reglementare emise de autoritatile competente, potrivit legii.
  • valabilitate: pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Elaboram:

  • Memoriu de prezentare a proiectului (OM 135/2010, Anexa 5);
  • Raport privind impactul asupra mediului (OM 863/2002, Anexa 2);
  • Studiu de evaluare adecvata (OM 19/2010);
  • Raport de securitate (pentru proiectele de activităţi care implică substanţe periculoase conform HG 804/2007).

Asiguram:

  • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea acordului;
  • participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu.