Atestate mediu

AUDITECO GES ofera garantia rigorii tehnice si a flexibilitatii in abordarea problemelor de mediu, fiind inregistrata in Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului, la pozitia 274. Atestatele obţinute de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice ii confera dreptul de a elabora toate tipurile de studii din domeniul protectiei mediului.

De asemenea, AUDITECO GES poate elabora documentaţii tehnice necesare obtinerii avizului si/sau autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu Certificatul de Atestare nr. 62 valabil pana la 05.08.2016, emis de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

AUDITECO GES detine un Sistem de Management Integrat Calitate – Mediu - Sănătate şi Securitate în muncă, certificat conform standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 18001:2008 de catre TÜV PROFI CERT, Hessen, Germania.

In plus, AUDITECO GES este autorizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de Ministerul Educatiei Nationale pentru organizarea de cursuri de instruire in cadrul programului de perfectionare pentru Auditor de Mediu (cod COR 325703) si pentru Manager Sisteme de Management de Mediu (cod COR 325702).

Mai multe detalii despre atestatele si certificatele detinute de AUDITECO GES pot fi obtinute accesand http://www.auditeco.ro/atestate.php