Autorizatie de mediu

  • se solicita inainte de punerea in functiune a unor investitii noi cu posibil impact asupra mediului sau la expirarea autorizatiei existente si se emite cu sau fara program pentru conformare;
  • are valabilitate de maximum 10 ani; daca se emite cu program pentru conformare, este valabila pe toata durata derularii programului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data scadenta de realizare a ultimei masuri din programul respectiv.

 Elaboram:

  • Fisa de prezentare si declaratie (conform OM 1798/2007);
  • Bilant de mediu nivel 0, I, II (OM 184/1997);
  • Studiu de evaluare a¬† riscului;
  • Propunere program de conformare.

Asiguram:

  • sustinerea si reprezentarea clientului in relatia cu reprezentantii autoritatii de mediu pana la obtinerea autorizatiei;
  • participarea in cadrul dezbaterilor publice si a sedintelor de analiza tehnica organizate de catre autoritatea de mediu.