Monitorizare factori de mediu

  • monitorizarea calitatii factorilor de mediu se realizeaza:
    • ca urmare a solicitarii autorităţilor competente de mediu;
    • pentru verficarea conformarii cu limitele impuse de legislatia de mediu in vigoare

Asiguram:

  • monitorizarea specifica a apei potabile, a apei uzate, a apei de suprafata, a apei subterane, a emisiilor si imisiilor de poluanti in aerul atmosferic, a solului si subsolului, a levigatului etc;
  • prelevarea de probe in vederea determinarii calitatii factorilor de mediu (apa, aer, sol);
  • efectuarea masuratorilor pentru determinarea nivelului de zgomot ambiental;
  • realizarea analizelor fizico-chimice ale probelor prelevate de catre un laborator acreditat RENAR.